Mal clima a classe...

Ara que ja hem començat el nou curs i l'estiu s'ha acabat, un tema recurrent torna a sortir a la llum: l'estat de les aules dels nostres alumnes.

Més enllà de si les aules tenen bones taules, cadires, pissarres, ordinadors[*]... existeix quelcom que mai ningú ha gosat exigir al departament: el clima!

Són multitud d'estudis que afirmen que més enllà dels 26ºC les funcions cognitives disminueixen de forma dràstica; i no només això, l'estrès tèrmic pot produir problemes psicològics greus. El mateix passa si la temperatura disminueix dels 18ºC.

Dit d'una altra manera, és absurd i arriscat obrir les escoles si tenim als nostres alumnes fora de l'interval d'aquestes temperatures. Absurd perquè la majoria dels nostres nens i nenes no podran absorbir els nous aprenentatges. I perillós perquè un percentatge significatiu podran patir alguna dificultat psicològica.

Proposo als nostres polítics treure's tot aparell de condicionament del clima que tinguin als seus despatxos i que vegin que és impossible en el segle XXI treballar així.

Incloc el tema del segle perquè alguns diran que sempre s'ha fet classe sense ventiladors, ni aparells d'aire condicionat... Però l'exigència de l'aprenentatge tampoc era tan gran!

Busquem doncs els motius de no remodelar l'educació millorant les seves instal·lacions, perquè no em crec l'excusa dels costos, no pot ser aquest l'única excusa de malbaratar la formació del nostre futur.
http://www.ccma.cat/el-temps/una-onada-de-calor-allarga-les-vacances-escolars-al-japo/noticia/2872727/

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180723142837.htm

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002605

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/condicions_normativa/temperatura_i_humitat/

[*]He de remarcar que la majoria d'escoles no tenen les instal·lacions idònies perquè els alumnes gaudeixin de l'aprenentatge. Però aquest és un altre tema per una nova entrada.