Participació Ref1Oct

Aquest escrit va ser escrit sense pensar en la repressió i intimidació del govern Espanyol. Per aquest motiu, les dades s’han de tornar a calcular.[últim apartat] 
Els resultats demostren que s’han “perdut” més de 770.000 vots dels 5,3 milions. Hem de sumar, que moltes altres escoles només van poder obrir poques hores per la por de ser “atacats”. Altres persones, no van anar a votar per la intimidació i la por de les forces policials del govern.
Tot i així, la següent lectura que poden llegir s’ha de restar com a mínim 14,5%, el que representarien els 770.000 vots represaliats.[Incís 1 Oct] 

En el següent escrit hi ha una lectura del que seria admissible i el que no en la participació d’un referèndum per la independència en el proper 1 d’octubre del 2017 a Catalunya. La lectura s’ha fet amb una visó matemàtica i sense pretendre fomentar el vot en cap de les opcions[1].
Bé, primer de tot hem d’esmentar un exemple molt visual. El referèndum del Brexit de UK per sortir de la UE.
Percentatges Vàlids.jpg
Internacionalment, els resultats d’aquest referèndum han estat admesos com a vàlids. Fixem-nos doncs, que la lectura de qui guanya no és pas per percentatges sobre els votants registrats, el que va guanyar per un 51’9% només reflecteix un 37,44% dels més de 46 milions d’electors.
Fixem-nos doncs, també, que el percentatge de no participants no pot comptabilitzar-se en cap cas a cap de les dues opcions ofertes. El percentatge de vots nuls o en blanc, tampoc…
En definitiva, el percentatges surten de la participació directa.
Aleshores, primer de tot, quin percentatge de participació màxim podem esperar en un referèndum d’independència de Catalunya? I el mínim?
Participació.jpg
Vistes les últimes eleccions, com a molt, podem esperar un 75% de participació (una mica inferior segurament, però som exigents). Aquest percentatge és lleugerament més fort si el comparem amb el Brexit de UK (72’2% de participació).
Per tant, amb el raonament del referèndum del Regne Unit: Quin percentatge representa el 51%? Quin percentatge d’electors seria el guanyador? Doncs, un 38’25%, però com que volem exigir més força suposem un 38’5% (remarquem que el Brexit ha estat acceptat per un 37,44)[2].
En definitiva, si anés a votar un 38’5% d’electors i tots ells votessin una opció (és a dir, una opció tingués una qualificació del 100%) el referèndum hauria de ser vàlid i, per tant, viable emprendre’n el camí.
En definitiva, el mínim demanat ha de ser aquest 38’5% de participació. I el màxim esperable el 75%.  
Per tant, amb el raonament de que ha de ser un 51% dels possibles votants participatius a favor d’una opció per ser vàlida, podem extrapolar la següent gràfica:
Reiterem, en aquesta última gràfica, hi ha la línia de regressió d’aquest concepte: “quin percentatge ha de tenir una determinada opció segons la participació d’electors”. En l’eix d’abscisses (horitzontal) hi ha els percentatges de participació, menys del 38’5% és inadmissible, i no podem esperar més d’un 75% per l’estudi de temps passat (n’hem afegit més per virtut d’exigència forta, però a partir del 75% el percentatge que legitima una opció és constant, 51%). En l’eix d’ordenades (vertical), hi ha el percentatge de vot que ha de tenir perquè guanyi una opció segons el % de votants.
Així, per tant, una petita taula de valors seria:
Com llegir la taula?
Si hi ha un percentatge del introdueix una opció de la columna de l’esquerra% de participació, l’opció guanyadora hauria de tenir un recolzament del introdueix una opció de la columna de la dreta%.
Aquest petit escrit, el fem perquè el dia 2 d’octubre, molts partits faran servir frases semblants a “El percentatge dels que no han anat a votar s’ha de comptabilitzar a l’opció del ___”.

Andreu Arbó Trabado                Anar a l’e-portafolis/blog                Refèrendum 1 Octubre

*[2]S'ha de remarcar que la lectura és de validesa, no pas de satisfacció i èxit del referèndum; és a dir, està clar que si participa un 38'5% la lectura ens porta que el referèndum és vàlid; i si el 100% dels vots és d'una de les opcions, aquesta opció està prou secundada pel poble.
No obstant això, si només va un 38'5% ens hem de preocupar per la desafecció política de la ciutadania, però això va molt més enllà del referèndum, ja que aquest percentatge ve donat per la màxima participació que ha tingut aquest país en els últims anys (la desafecció ve des de fa molts anys); per tant, si només vota un 38'5%, els que no han anat a votar és que tenen una desinformació i desinterès per què passa dia a dia en la política del nostre país, i per tant, guanyi una opció o altra, el dia 2-O s'haurà de valorar com canviar la venda de les actuacions polítiques.

[1]Argumentació revisada per :
AA (matemàtic especialitzat en pedagogia i finances),
XB (Dr. en estadística i matemàtiques),
AC (matemàtica especialitzada en programació i estadística),
EC (Dra. filologia catalana i especialista en textos en pedagogia),
NC (Dra. en matemàtiques i processos estocàstics),
JE (matemàtic especialitzat en programació i estadística)
DG (Dra. estadística ) ,
AR (filòleg i especialista en textos de llengües antigues),
PLl (matemàtic i especialista en estadística i finances),
JS (matemàtic especialista en probabilitat i estadística),
JV (Dr. en pedagogia)
Els noms són privats, si voleu comprovar la veracitat de la revisió, poseu-vos en contacte amb mi i donaré les dades de tots els que l'han validat de forma personal i presencial, sense comprometre'ls. Em responsabilitzo de tot el text i les conseqüències d'aquest.

Andreu Arbó Trabado                Anar a l’e-portafolis/blog                Refèrendum 1 Octubre

[Incís 1 Oct]  Aquest incís el defensem tots els que hem configurat aquest petit resum. Tot seguit podeu veure una copia de pantalla d’on s’han tret els resultats:

Andreu Arbó Trabado                Anar a l’e-portafolis/blog                Refèrendum 1 Octubre

Tot i que l’estudi anterior segueix funcionant per veure si té o no legitimitat l’opció guanyadora, volem remarcar uns altres càlculs.
Com quedarien els resultats si no volem anular aquests 770.000 vots perduts? Remarquem que els vots totals recollits són 2262424. Tenim dues opcions:
1a Opció: Anul·lar del cens els “inpedits” - El cens passaria de 5.343.358 a 4.573.358. Per tant, la participació passaria del 42,25% actual a la de 49,47%.
Aleshores, seguint els percentatges de la taula, què obtenim?
Sí                 - 89,29%        - En el cas d’un 49,47% de participació del cens efectible, és demanaria un percentatge del 85%.
No         - 7,8%        
Altres        - 2,91%
2a Opció: Sumar als resultats el percentatge de “Sí”, de “No”, “Blancs” i “Nuls” que representa el percentatge eliminat - Com que s’ha eliminat més d’un 14,5%, cada opció quin percentatge s’ha de sumar?
Podem extrapolar el comportament de la població que sí que s’ha comptabilitzat al 14’5% que s’ha “eliminat”. Per tant, quin percentatge obtindríem?
Participació 42,69%+14’5%=57,19%[**]        - Recordem que no hem d’esperar més d’un 75% de participació. Per tant, hem obtingut un 76,25% de votants esperables.
Resultats (no es veu modificat els percentatges per extrapolació, tot i que, es pot pensar que les actuacions anaven en detriment d’un de les dues opcions):
        Sí         - 89,29%        - representa un 51,06% de la població votant  (5,3 milions). Però del 75% màxim de votants actius és un 68,09%(molt més d’un 51% de la població de votants esperables).
        No         - 7,8%                - representa un 4,46% de la població votant (5,3 milions). Però del 75% màxim de votants actius és un 6% (segurament, si hagués anat a votar tots els votants actius, seria quasi el 30% que falta a l’altra opció).
        Altres        - 2,91%        - representa un 1,66% de la població votant (5,3 milions). Però del 75% màxim de votants actius és un 2,22% (pels resultats històrics anteriors d’altres referèndums o eleccions, no podríem esperar molt més de vots nuls o blancs).
[**]Les dades oficials donen una participació (amb els 770.000 eliminats) de 3.032.424 persones, un 56,75% del cens. Les nostres dades són aproximades, perquè comptavilitzem el vot exterior que encara no ha estat escrutat.