Ànimes en pena

En un tros apartat del poble i vivia un bon home que cultivava tota mena d'arbres fruiters: peres, albercoquers, pomers, ... Però quan arribava el temps de la collita, li robaven la fruita i li feien malbé el camp.

L'home, ja no podia suportar aquesta pressió i va decidir escarmentar als vailets que li feien la guitza. Així doncs, va agafar llençols i llumenetes d'oli i va començar a cridar:

Ànimes que aneu amb pena, agafeu-los a aquests vailets...

Els nois esporuguits van arrancar a córrer i mai més van tornar de la por dels fantasmes que hi havia en aquells camps...


Conte típic de Tivissa - Explicat pels meus besavis
En la majoria de casos, ve d'un cas verídic.