La educació: una arma de desigualtat

Amb la nova llei de Wert, l'educació farà un canvi dràstic.
La creació de l'educació fou la preparació de la societat per a un futur útil (revolució industrial); al cap d'un temps, l'ensenyament va fer un pas endavant i va voler igualar tota la societat a una vida amb les mateixes possibilitats per prosperar per a cada individu independentment del seu nivell econòmic i social.
Aquest segon nivell ha estat apunt d'assolir-se; però tots sabem que aquest fet no interessa a tothom; no interessa als que sempre han viscut bé pel simple fet de ser qui són els seus pares.
Amb la Lomqe s'ha fet una lectura errònia de les competències. S'ha llegit la paraula competència com a sinònim d'útil. I aquest canvi, impulsat per molts poderosos, ha comportat que les escoles només ensenyin quelcom útil per a la vida real, eliminant per complet del pla d'estudi tot allò que no pugui ser visible per la seva utilització directa.
Però la realitat és que s'ha d'educar i ensenyar competències; i la gran part d'aquestes inicialment no són útils per a la vida real. No es pot innovar utilitzant allò que ja existeix, no es poden curar noves malalties amb els medicaments ja creats, no es pot dirigir una empresa sense la perspectiva del més enllà del visual i ràpid, no es pot avançar sense qüestionar-se l'existent...
La nova llei d'educació (la Lomqe) diferenciarà molt més les escoles, estenent aquest mal endèmic. En el futur, només hi haurà algunes escoles (excloents per la majoria) que seran d'elit i prepararan les persones per a un camí purament per dirigir aquells que aniran a la majoria d'escoles que els hauran educat per acatar ordres “útils” dels que innoven, controlen...