Deshumanització

Cada cop més, les persones, sobretot els més joves, preferim l’ús i tracte amb màquines i no el de persones. És una senyal de deshumanització?
Fixeu-vos que sovint comprem a través de pàgines online, màquines expenedores... Preferim la fredor de les màquines al risc d’un tracte amb persones que no siguin empàtiques; no volem ser atesos per individus que no saben entendre que el menyspreu o el tracte equivocat envers a tu et pot causar dolor o malestar.
Així doncs, no és un senyal de deshumanització l’ús de màquines per fer quelcom rutinari, tot el contrari, no hi ha res més humà que evitar allò que et fa sentir malament, incòmode o inferior.
Les empreses amb treballadors cara al públic haurien de formar als seus venedors perquè cada cop que tractessin amb una persona fos una experiència bona, agradable; no només un intercanvi de treballador cap al usuari.
Però si hem de ser autocrítics, l’error ve de més enllà, ve de l’educació a casa i l’escola. Eduquem als nostres fills i alumnes cada cop més perquè siguin eficients amb la feina en el sentit de màquines i no en el sentit de persones amb sentiments i empatia.
Hi ha molt a millorar a les nostres escoles, cases i empreses.