Heil Hitler! (Autoritarisme a les empreses)

En la majoria de les empreses, tant públiques com privades, l’autoritarisme per part dels caps s’ha consolidat com una forma “efectiva” de treballar. Per més inri aquest autoritarisme sempre ve imposat per superiors d’un nivell mitja en l’escala de l’empresa, uns caps intermitjos que els ha pujat els fums al cap i creuen que l’empresa no funcionaria sense la seva “imprescindible col·laboració”.
Aquest autoritarisme, “és fa així perquè jo ho dic, que sóc el teu cap!”, no només va encontra del treball cooperatiu en un equip de treballadors, també influeix en els ànims individuals de cada treballador. Impedeix la lliure motivació del grup, aporta conflictes entre iguals i sobretot impedeix una millora en la empresa.
La majoria de treballadors pensa a millorar l’empresa en la que treballa i per tant tot allò que un treballador fa és per millorar i per poder prosperar, tot i que molts cops un s’equivoca. Un intercanvi de idees amb els caps d’una empresa és positiva i pot extreure molt més d’un treballador que no pas intentar imposar una idea individualista que en molts cops és insostenible, incoherent i estúpida per la majoria dels clients.
S’ha demostrat que un clima desfavorable en el treball afecta en el rendiment i en els guanys d’una empresa, aquestes pèrdues poden superar inclús les de tancar un dia sencer. Més del trenta per cent de les depressions i ansietats generades en el treball venen donades per un autoritarisme il·lògic.
Per tant, es tindria que conscienciar a tots els caps i la gent que té personal al seu càrrec de fer cursos de humilitat, de conversació, d’escoltar i sobretot de crear comunicació entre el seu personal i els seus caps. Una companyia prospera és aquella que no té divisions internes, les que tots són un i per tant, ningú pot imposar els seus criteris per molts títols o poder que tingui.